Implementarea Sistemului European de Conturi (SEC) 2010  în Conturile naţionale din România

n prezent, statele membre ale Uniunii Europene utilizează Sistemul conturilor naţionale SEC 95, instituit prin Regulamentul (CE) 2223/96. Din septembrie 2014, toate statele membre ale Uniunii Europene au obligaţia de a publica date de conturi naţionale conform metodologiei Sistemului European de conturi 2010 (SEC 2010), care a fost aprobat prinRegulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013. În consecinţă, România, prin Institutul Naţional de Statistică, va da publicităţii primele estimări ale Conturilor naţionale în standardul SEC 2010 conform calendarului prezentat la § 3.

Prin trecerea la noul sistem de conturi naţionale se are în vedere reflectarea noilor realităţi economice şi, în acelaşi timp, satisfacerea nevoilor informaţionale ale utilizatorilor în ceea ce priveşte celeritatea publicării rezultatelor şi măsurarea unor aspecte particulare, cum ar fi activele rezultate din cheltuielile de cercetare şi dezvoltare şi cele din industria de apărare ori pasivele legate de sistemele de pensii. În acelaşi timp, SEC 2010 este în acord cu normele Sistemului conturilor naţionale stabilit la nivel mondial (SCN 2008), fiind adaptat la structurile economiilor statelor membre, astfel încât datele Uniunii să fie comparabile cu cele compilate de principalii săi parteneri internaționali.

Sistemul european de conturi revizuit include o metodologie și un program de transmitere care definesc conturile și tabelele care trebuie furnizate de toate statele membre în conformitate cu termenele specificate. Revizuirea priveşte conturile naţionale anuale, trimestriale, regionale, precum şi statistica finanţelor guvernamentale.

SEC 2010 urmează să înlocuiască treptat toate celelalte sisteme şi manuale, cum sunt Manualul balanţei de plăţi şi Manualul de datorie şi deficit, fiind un cadru de referință de standarde, definiții, clasificări și norme contabile comune pentru întocmirea de către statele membre a conturilor  naţionale, astfel încât să se obțină rezultate comparabile ca suport pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene.

Implementarea SEC 2010 presupune revizuirea retroactivă a seriilor de timp ale conturilor naţionale anuale, trimestriale şi regionale. În cazul României, această revizuire acoperă perioada 1995-2013.