gplus cover


În realizarea obiectului sau de activitate, stabilit potrivit legii, care se întemeiaza pe principiul autonomiei, confidentialitatii, transparentei, relevantei, proportionalitatii, deontologiei statistice si raportului cost/eficienta, Institutul National de Statistica are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, tehnologiile si standardele specifice de obtinere a indicatorilor;
b) organizeaza si conduce cercetarile statistice referitoare la fenomenele si procesele economico-sociale, prin recensaminte, anchete statistice totale sau prin sondaje;
c) proiecteaza, tipareste si difuzeaza formularele cercetarilor statistice si instructiunile de completare aferente;
d) culege, prelucreaza si stocheaza date si informatii în vederea asigurarii bazelor de date statistice;
e) coordoneaza elaborarea clasificarilor si a nomenclatoarelor unitare de interes national din domeniul sau de activitate;
f) proiecteaza, realizeaza si exploateaza sistemul informatic statistic;
g) elaboreaza studii si analize pentru caracterizarea evolutiei economico-sociale;
h) desfasoara activitati de cercetare stiintifica în domeniul statisticii;
i) informeaza opinia publica, precum si autoritatile publice cu privire la evolutia economica si sociala a tarii si furnizeaza utilizatorilor interesati indicatorii statistici obtinuti;
j) organizeaza si conduce unitatile subordonate, stabileste atributiile si normele de functionare ale acestora;
k) colaboreaza cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu serviciile publice, pentru compatibilizarea sistemului statisticii oficiale cu celelalte sisteme informationale; sprijina aceste organisme pentru asigurarea pregatirii personalului cu atributii în activitatea de statistica;
l) avizeaza metodologiile cercetarilor statistice organizate de ministere, institutii centrale si de alte servicii publice, în vederea asigurarii oportunitatii cercetarilor si corectitudinii metodelor statistice utilizate;
m) organizeaza perfectionarea pregatirii profesionale în domeniul statisticii a personalului institutului, din unitatile sale subordonate si din celelalte servicii de statistica oficiala si actioneaza pentru formarea unei culturi statistice la nivel national;
n) reprezinta România în relatiile internationale în domeniul statistic si coopereaza cu organizatii similare din alte tari, cu organismele de specialitate ale Organizatiei Natiunilor Unite si agentiile sale, cu alte organisme internationale;
o) asigura compatibilitatea sistemului statistic national cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizatiei